Het Team

N.V. VSH FOODS onder leiding van Marlon Telting heeft een hecht team van 60 medewerkers met een gezonde passie. Een team dat samenwerkt, dat zijn kennis en ervaringen continu uitbreidt en toetst op de markt. Door constante investeringen zijn wij ervan overtuigd dat wij stappen zullen ondernemen om onze marktpositie in Suriname en in de CARICOM-markten te verstevigen en verpakkingen aan te bieden, die aansluiten op de veranderde behoeften van de consument.

Secretariaat
Bestaat uit: Management assistent en personeelszaken
Management ondersteunt de directeur en het managementteam
Personeelszaken is verantwoordelijk voor het bijhouden van personeelsstatistieken en alle aan het personeel gerelateerde informatie.

Het Team

Administratie
Verantwoordelijk voor:

 • De administratieve verwerking van financiële informatie.

Sales 
Verantwoordelijk voor:

 • Verkopen en distribueren van het gereed product. 
 • Aanboren van nieuwe markten
 • Verhogen van de omzetten 
 • Het binnenhalen van klanten

Marketing
Verantwoordelijk voor het:

 • Ontwikkelen, ontwerpen en introductie van nieuwe producten.
 • Ontwerpen van communicatiematerialen, acties en opzetten van evenementen
 • Ondersteunt de Sales

Operations
Operations bestaat uit diverse afdelingen waaronder:

Inkoop
Verantwoordelijk voor:

 • Het inkopen van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmateriaal en kantoorbenodigdheden, lokaal als in het buitenland 

Magazijn
Verantwoordelijk voor:

 • De opslag, het beheer en de afgifte van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmateriaal, gereed product en halffabricaten

Productie
Verantwoordelijk voor:

 • het produceren van producten voor de lokale en buitenlandse markt. 
 • Is medeverantwoordelijk bij de samenstelling en introductie van nieuwe producten.

Technische Dienst
Verantwoordelijk voor:

 • het in A1-conditie houden van alle machines 
 • het onderhouden van de gebouwen en terreinen.

Het Laboratorium
Verantwoordelijk voor:

 • de keuring van de emulsies en eindproducten aan de hand van de vastgestelde specificaties voor vet, vocht en zoutgehaltes en andere bijkomende micro- en chemische analyses van de producten. 
 • het doen van Research & Development van nieuwe producten. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de productie, het laboratorium, de sales en de marketing afdeling.

Health, Safety, Environment & Quality
Verantwoordelijk voor:

 • de implementatie, het handhaven, de verdere ontwikkeling en de controle van een samenhangend en actief veiligheids-, milieu- en gezondheidsbeleid.
 • het optimaliseren en het doen naleven van het kwaliteitszorgsysteem.