Omwisselen Toonderaandelen

Omwisselen Toonderaandelen

OPROEP OMWISSELING TOONDERAANDELEN N.V. VSH FOODS IN AANDELEN OP NAAM

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. VSH FOODS gehouden op

18 maart 2016 is door de aandeelhouders goedkeuring verleend voor de omwisseling van de toonderaandelen in aandelen op naam. Ter voorbereiding van de omwisseling worden alle aandeelhouders van N.V. VSH FOODS opgeroepen zich te registreren bij de vennootschap.

Registratie vindt plaats ten kantore van de vennootschap aan de Indira Gandhiweg br. 157 van maandag tot en met vrijdag van             08:00 uur – 14:00 uur bij Mw. T. Esajas.

 

De aandeelhouders worden verzocht voor de registratie de volgende documenten mee te nemen:

- Registratie- en machtigingsformulieren; deze kunnen worden gedownload via onze website www.vshfoods.com d.m.v. de onderstaande links:

  Aandeelhouders registratie formulier en Machtigingsformulier voor de bank

- Aandeelbewijzen of Depotbewijs, indien de aandelen in bewaring zijn bij een lokale bank

- KKF Uittreksel

- Identificatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart)

 

De registratie dient persoonlijk te geschieden of met een machtiging en een kopie van het identificatiebewijs van de aandeelhouder.

REGISTRATIE KAN PLAATSVINDEN VANAF HEDEN TOT EN MET 31 JULI 2017

Voor meer informatie over de omwisseling van de aandelen kunnen aandeelhouders vanaf heden bellen naar het telefoonnummer 482600 tst. 4222/ 4298 of emailen naar [email protected].

Advies: Om de afhandeltijd zo kort mogelijk te houden, adviseren wij de aandeelhouders om vooraf de informatie door te nemen. Deze informatie kan afgehaald worden op de hierboven aangegeven lokatie en is ook te lezen op onze website: www.vshfoods.com