Over VSH FOODS

VSH FOODS is al meer dan vijftig jaar uw vertrouwde producent van margarine, boter en andere vetten van hoge kwaliteit. Na onze oprichting in 1960 begon de fabriek in 1963 met de productie van Yellow Bird margarine, meer bekend als Gelebek margarine. 

Ruim een halve eeuw later is N.V. VSH FOODS een specialist in vetten met een breed assortiment van merken, waaronder Golden Brand, Marigold & Baker’s Choice.

N.V. VSH FOODS is onderdeel van de VSH United Group en staat genoteerd op de effectenbeurs. Sinds 2003 exporteren wij onze producten ook naar andere landen in het Caribisch Gebied. 

Over VSH FOODS

Onze missie

Mission statement
Wij verplichten ons: 

  • Om topkwaliteit margarine, boter en andere voedingsmiddelen op een veilige en hygiënische wijze tegen concurrerende prijzen te produceren, marketen en distribueren.
  • Om de groei, winstgevendheid en de continuïteit van het bedrijf te garanderen ten bate van onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en de gemeenschap.

Door deze uit hoogwaardige grondstoffen met gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers op efficiënte wijze te produceren en middels agressieve marketing en verkoopkanalen de levering aan de markt te garanderen.

Met behulp van ons kwaliteitssysteem het productieproces continu te monitoren en waar mogelijk te verbeteren teneinde hygiënische en veilige producten op de markt te brengen waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving en aan de eisen van onze klanten.

Voedselveiligheidsbeleid

Als producent van margarine, boter, spreads en industriële vetten committeren wij ons om producten te produceren die voldoen aan wet- en regelgeving alsook nationale en internationale voedselveiligheidsstandaarden.

Het voedselveiligheidsbeleid van N.V. VSH FOODS is gericht op:

  • De productie en distributie van (voedsel)veilige en kwalitatieve producten voor haar afnemers en consumenten.

  • De implementatie en instandhouding van het Voedselveiligheid managementsysteem (ISO22000) voor een effectief beheer van potentiele risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het operationeel proces (Inkoop --> Distributie)  (HACCP).

  • Het weerbaar maken van ons bedrijfsproces tegen Food Defense (TACCP) en Food Fraud (VACCP).

  • Open en eerlijke communicatie met alle stakeholders aangaande voedselveiligheidsaspecten.

  • Periodieke evaluatie van de voedselveiligheidsdoelstellingen door het FSMS team om te borgen dat deze relevant en toepasbaar zijn, rekening houdend met wijzigingen van producten, processen en wet- en regelgeving.

  • Het vergroten van het bewustzijn op het gebied van voedselveiligheid door de medewerkers continue mee te nemen met de veranderingen die zich voor kunnen doen.

Geschiedenis

N.V. VSH FOODS, voorheen de ‘Margarine- en Vettenfabriek N.V.’, is opgericht in 1960 door Rene Chin-Ten-Fung.  Onze fabriek startte op 16 oktober 1963 officieel haar machines voor de productie van Gelebek margarine. 

In de tweede helft van de jaren zeventig onderging onze fabriek de eerste grote update. Daarbij werden gedateerde machines vervangen en het productieproces gemoderniseerd. Het waren goede tijden en de toekomst van de Margarine- en Vettenfabriek zag er mooi uit. In de jaren tachtig keerde echter het tij. Tot begin jaren negentig kreeg de fabriek grote uitdagingen te verduren als gevolg van de deviezenschaarste en prijszetting. De aanvoer van grondstoffen bleef uit en de fabriek beleefde noodgedwongen vele dagen van stilstand. Belangrijke vervangings- en vernieuwingsinvesteringen werden uitgesteld, omdat er geen zicht was op een spoedig herstel van de economie. De omvang van de geleden schade werd pas goed duidelijk toen Suriname in 1996 toetrad tot de CARICOM. Enorme achterstanden op het gebied van productie, technologie en marketing leidden tot inconsistente kwaliteit en verpakkingen die niet voldeden aan de eisen van de tijd. 

In de jaren die volgden herstelde de Surinaamse economie zich gelukkig en nam de afzet weer gestaagd toe. Dit was grotendeels te danken aan de zeer noodzakelijke investeringen die eindelijk gedaan konden worden. Met een claimemissie in 2001 werden nieuwe productiemachines en laboratoriumapparatuur aangeschaft en kon een nieuw productmagazijn gebouwd worden. Deze grondige update werd afgerond in 2004. Een jaar eerder, in 2003, verscheepte de fabriek haar eerste exportorder naar Curaçao en in datzelfde jaar kreeg het bedrijf de HACCP-certificering. In 2004 volgde de eerste export naar Trinidad.

In dezelfde periode bracht N.V. VSH FOODS twee nieuwe producten op de markt: Bake ‘n Fry Shortening in 2004 en Golden Brand Slim in 2005. Aan het einde van 2007 werden Golden Brand margarine, Yellow Bird margarine, Bake ‘n Fry Shortening en Golden Brand Slim allemaal vrij van transvetten. De stijgende lijn zette zich voort en in juni 2008 introduceerde de fabriek succesvol Marigold Butter Spread, gevolgd door Golden Brand Slim No-salt margarine.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurde op 27 april 2009 de statutenwijziging goed waarmee de naam van de Margarine- en Vettenfabriek N.V. (Margarine, Fats and Oil Company Ltd.) officieel veranderde in N.V. VSH FOODS. 

In 2014 was gestart met de voorbereidingen voor de productie van Golden Brand 2 stick margarine. Op 20 november 2015 is Golden Brand 2 Stick margarine gelanceerd. Deze verpakking is helemaal in lijn met de internationale trends voor margarine.

Export

De producten van N.V. VSH FOODS zijn behalve in Suriname ook beschikbaar op Trinidad en Jamaica. Op Trinidad zijn verkrijgbaar: Golden Brand margarine, Golden Brand Slim margarine & Baker’s Choice margarine. Op Jamaica zijn verkrijgbaar Golden Brand 4 1/2 sticks margarine.

Wilt u de producten van N.V. VSH FOODS ook aanbieden of heeft u vragen over waar ze in uw land verkrijgbaar zijn? Neem dan contact op met uw lokale importeur:

Trinidad:
Hand Arnold Trinidad Limited
Hand Arnold Commercial Complex,
Chootoo Road, El Socorro, San Juan,
Trinidad and Tobago, W.I.
Telefoon: (868) 674-8001
Fax: (868) 674-8966
Website: www.handarnold.com

Jamaica:

DERRIMON TRADING COMPANY Ltd.      

235 Marcus Garvey Drive             

Kingston 11, Jamaica

Telefoon: +1 876-901-3344

Website: http://www.derrimon.com

 

               

Heeft u een agentschap en wilt u de producten van N.V. VSH FOODS ook in uw land importeren? Neem dan contact op met onze Salesafdeling: 

N.V. VSH FOODS
Indira Gandhiweg # 157
Telefoon: (597) 482600 toestel # 4294
Fax: (597) 480301
Email: [email protected]